Wen Jetso

太興 全新期間限定「金箔叉燒」

Diet/Fast Food

Limited Time

Buy X get Y free

2021-10-11 10:43

搵著數 WenJetso

搵著數 WenJetso

有種美食...一係唔講起,一講起就發現三餐都可能離唔開佢,仲好味道到餐餐食都未必介意? 無錯,就係叉燒!一件燶邊腍身入味靚叉燒固然受歡迎,但係背後蘊含嘅哲學你又聽過未?即刻睇片聽聽Eric點睇! 越睇越肚餓?即刻去太興歎埋【十月限定“黃金”優惠】 ✅11/10起逢星期一、三, 惠顧太興叉燒飯,免費升級至金箔叉燒飯。 ✅今個月晚市消費滿150元,即可以半價($ 34)享用太興叉燒(例牌),更免費升級至金箔叉燒!

Promote Date

2021-10-11 to 2021-10-31