Wen Jetso

永安旅遊: 港島海逸君綽酒店優惠

Diet/Hotel Restaurant, Tourism/Hotel, Tourism/Other

Special Sale

Promotion/Other

Company Offer/Other

2022-03-01 05:02

搵著數 WenJetso

搵著數 WenJetso

今期推介永安旅遊酒店套票優惠係位於都市核心炮台山嘅港島海逸君綽酒店,人均售價只係 $1260 起/晚,兩人入住海景房包兩餐仲送埋下午小點同黃昏雞尾酒 套票詳情 (供兩人享用) 入住高級海景房 1 晚 酒店早餐 咖啡廳自助午餐 下午小點 黃昏雞尾酒

Tags

#STAYCATION優惠
#酒店優惠
#永安旅遊優惠
#港島海逸君綽酒店
#JETSO