Wen Jetso

Electrolux 伊萊克斯: 母親節優惠

Electrical Appliances/Large Home Appliances, Electrical Appliances/Kitchen Appliances, Electrical Appliances/Other

Special Sale

Buy X get Y free

Mother's Day Offer

2022-04-27 03:29

搵著數 WenJetso

搵著數 WenJetso

送禮物俾最愛嘅媽咪,當然要係最好!呢個母親節記得選購伊萊克斯嘅優質家居產品送俾媽咪,減輕佢嘅家務負擔,騰出更多時間俾一家人好好相處! 由即日起至2022年5月31日,購買伊萊克斯洗衣/ 雪櫃產品,仲可獲贈精美禮品乙份,快啲到各大零售商選購啦~ 優惠1 購買任何型號前置式洗衣機/ 洗衣乾衣機 送 CompactGo氣旋式無塵袋吸塵機 #Z1231 乙部 (價值$1,298) 優惠2 購買指定型號雪櫃 送 ZANUSSI 金章 32公升焗爐 #ZOF3220 乙部 (價值$1,298) 優惠期: 2022 年4 月23 日至5 月31 日

Promote Date

2022-04-26 to 2022-05-31

Tags

#JETSO
#電器優惠
#伊萊克斯
#洗衣機/ 乾衣機
#雪櫃