Wen Jetso

Pret Hong Kong: 壽桃蛋糕仔 限時買一送一優惠

Diet/Hong Kong Style, Diet/Other, Food/Cake

Special Sale

Limited Time

Buy X get Y free

2022-05-16 03:26

搵著數 WenJetso

搵著數 WenJetso

限時買一送一優惠! 呢個為咗Pret香港20週年特別設計嘅壽桃蛋糕仔由聽日起5月16至22日進行買一送一優惠!!(原價$48) 付款時於收銀處向店員展示明天優惠帖文方可使用此優惠 此優惠適用於圖中之「熱情小壽桃蛋糕」 此優惠全日適用於2022年5月16至22日 Pret A Manger(Hong Kong)保留是次活動最終決定權

Promote Date

2022-05-16 to 2022-05-22

Tags

#優惠
#買一送一
#JETSO
#Pret優惠
#週年優惠